Консультативний центр | Сторінка фахівця (вчителя-логопеда) | Розвиваємо мовленнєве дихання у дітей із порушеннями мовлення
Розвиваємо мовленнєве дихання у дітей із порушеннями мовлення

Логопедична практика показує, що з кожним роком збільшується кількість дітей з дизартрією, стертими формами дизартрії, моторною, сенсорною алалією, заїканням, ринолалією тощо. Автори корекційних методик щодо усунення тяжких розладів мовлення значну роль відводять розвитку фізіологічного та мовленнєвого дихання, що у дітей із зазначеними патологіями порушене (С. Конопляста, М. Шеремет, Л. Лопатіна, О. Приходько, Л. Волкова, В. Селіверстов, А. Іполітова, З. Рєпіна, М. Хватцев та інші). Вирішальна роль у розвитку мовлення дитини належить мовленнєвому диханню. [1; 2]

Дихальна гімнастика є невід’ємною складовою логопедичної роботи, оскільки правильне дихання відіграє важливу роль у реалізації експресивного мовлення.

У випадку ринолалій порушується координація між диханням, фонацією і артикуляцією. Таким дітям властивий вкорочений вдих, зазвичай носовий, попри постійно напіввідкритий рот.

 Виражені порушення мовленнєвого і фізіологічного дихання спостерігаються у дітей із заїканням, адже у клініці цього порушення присутні спазматичні скорочення різних груп м’язів, які задіяні у диханні, голосоведенні, артикулюванні.

Меншою мірою проявляються особливості дихання у дітей з дислаліями. Серед цих особливостей ‒ ослабленість повітряного струменя під час видиху.

Таким чином, дихальну гімнастику з дітьми із різними формами мовленнєвих порушень слід реалізовувати диференційовано, з урахуванням типових недоліків мовленнєвого дихання у кожному окремому випадку.

          В корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення, на кожному занятті широко використовуються вправи з розвитку мовного дихання. Діти з задоволенням грають з дидактичним матеріалом, який спеціально розроблено для дихальних вправ. В подальшому планується розроблення та розширення матеріалу, з метою вироблення правильного мовленнєвого дихання.

Використанні джерела:

1. Белякова Л. И. Развитие речевого дыхания у дошкольников с нарушением речи: метод. пособие / Л. И. Белякова. — Книголюб, 2005

2. Конопляста С. Ю. Розвиток дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння. Теорія та практика : монографія / С. Ю. Конопляста. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008

Переглядів: 1838
Дата публікації: 16:44 18.11.2020
Директор

Кадун Алла Юріївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук